16 February 2012

~...KhAsIaT 114 SuRaH...~


Al-Fatihah: Dibukakan baginya pintu-pintu kebaikan dan ditutup pintu keburukan.


Al-Baqarah: Panjang umurnya dan baik agamanya.


Ali Imran: Bersih diri dan bersih jiwanya serta sanggup menghujah pihak-pihak yang batil.


An-Nisa': Menjadi pembagi-bagi harta warisan, mewarisi wanita dan mewariskan harta kerana
umurnya yang panjang.


Al-Ma'idah: Tinggi darjatnya,kuat keyakinannya dan baik kewarakannya.


Al-An'am: Banyak binatang peliharaannya dan dia menjadi pemurah.


Al-A'raf: Tidak akan keluar dari dunia sebelum dia menginjak bukit Turisina.


Al-Anfal: Menang melawan musuh dan dia mendapat harta ghanimah.


At-Taubah: Hidup terpuji di tengah-tengah masyarakat dan mati dalam keadaan bertaubat.


Yunus: Bagus ibadatnya dan man daripada tipudaya serta ilmu sihir.


Hud: Berhasil tanam-tanamannya dan berkembang binatang ternaknya.


Yusuf: Pada mulanya dia dianiaya orang tetapi kemudian pergi merantau dan berhasil di
perantauan.


Al-Ra'du Ibrahim: Menghafaz banyak doa dan cepat beruban. Bagus agama dan urusannnya di
sisi Allah.


Al-Hijr: Terpuji di sisi Allah SWT dan di sisi manusia.


An-Nahl: Diberikan ilmu dan kalau dia sedang sakit bererti dia akan sembuh.


Bani Israil: Mulia di sisi Allah SWT dan menang melawan musuh-musuhnya.


Al-Kahfi: Tercapai cita-citanya dan panjang umurnya sehingga dia bosan hidup dan rindu akan
mati.


Maryam: Menghidupkan sunah para nabi, dituduh dan dihinakan teteapi akhirnya terbukti
kesuciannya.


Taha: Kebal dari khianat tukang-tukang sihir.


Al-Anbiya': Mendapat kemudahaan dan kebahagiaan setelah menghadapi pelbagai kesusahan dan
mendapat ilmu dan khusyuk.


Al-Haj: Dapat mengerjakan haji berulang-ulang insya-Allah.


Al-Mukminun: Kuat imannya dan mati dalam iman.


An-Nur: Allah SWT menerangi hati dan kuburnya.


An-Furqan: Menjadi pemisah antara yang hak dan batil.


As-Syu'ara: Allah SWT melindunginya dari kejahatan.


An-Naml: Diberikan kerajaan atau kekuasaan.


Al-Qasas: Diberikan perbendaharaan yang halal.


Al-Ankabut: Dia dalam penjagaan Allah SWT sehingga matinya.


Ar-Rum: Allah SWT memberikan kekuatan kepadanya untuk menakluki negeri kaum musyrikin
ramai umat yang mendapat pertunjuk di tangannya.


Luqman: Diberikan hikmah.


As-Sajdah: Mati di atas sejadahnya dan menjadi orang yang berjaya di sisi Allah SWT
.
Al-Ahzab: Menjadi kelompok orang bertakwa dan pengikut kebenaran.


Saba': Zuhud di dunia dan suka beruzlah (mengasingkan diri dari masyarakat yang banyak
mengerjakan dosa).


Fatir: Allah SWT membukakan pintu-pintu nikmat kepadanya.


Yasin: Dijadikan sebagai pencinta pengikut Rasulullah SAW.


As-Saffat: Mendapat anak yang taat dan mempunyai keyakinan.


Sad: Pandai bertukang dan banyak hartanya.


Al-Zumar: Bersih agamanya dan baik akhir hayatnya.


Al-Mukmin: Diangkat darjatnya di dunia dan akhirat dan mengalir kebaikan-kebaikan melalui
tangannya.


Hamim As-Sajdah: Menjadi penyeru kepada yang hak dan ramai yang mencintainya.


Hamim Ain Sin Qaf: Panjang umurnya.


Al-Zukhruf: Jujur dalam percakapannya.


Al-Dhukan: Diberikan kekayaan.


Al-Jasiah: Menjadi khusyuk dan takut kepada Allah SWT.


Al-Ahqaf: Melihat perkara-perkara ajaib di dunia.


Muhammad: Menjadi baik sirah (perjalanan hidupnya).


Al-Fath: Diberi taufik untuk berjihad.


Al-Hujurat: Allah SWT merahmatinya.


Qaf: Dimurahkan rezekinya.


Al-Zariat: Menjadi tanam-tanamnya.


Al-Tur: Bererti dia sudah dekat dengan Makkah Al-Mukarramah.


An-Najm: Mendapat anak yang cantik dan terpandang.


Al-Qamar: Kebal daripada ilmu-ilmu sihir.


Ar-Rahman: Mendapat nikmat di dunia dan mendapat rahmat di akhirat.


Al-Waqi'ah: Bersegera kepada taat.


Al-Hadid: Sihat badan dan dipuji orang.


Al-Mujadalah: Membantah pihak yg. batil serta sanggup memberikan hujah-hujah bernas.


Al-Hasyar: Dia mengancurkan musuh-musuhnya.


Al-Mumtahanah: Mendapat rintangan dan cubaan tetapi diberi ganjaran.


As-Saff: Ingin mati syahid.


Al-Jum'at: Allah SWT mengumpulkan pelbagai kebaikan baginya.


Al-Munafiqun: Lepas daripada kemunafikan.


At-Taghabun: Tetap di atas petunjuk.


At-Talaq: Terjadinya pertengkaran antara suami dan isteri dan terkadang sampai kepada
perceraian.


Al-Mulk: Besar kerajaannya.


Nun al-Qalam: Diberi kefasihan dan pandai menulis.


Al-Haqqah: Dia berdiri di atas hak.


Al-Ma'arij: Berada dalam keadaan aman di ditolong.


Nuh: Menjadi penyeru kepada kebaikan dan pencegah dari yang mungkar serta mengalahkan
musuh-musuhnya.


Al-Jin: Terpelihara dari gangguan syaitan.


Al-Muzammil: Diberi taufik untuk mengerjakan solat tahjud.


Al-Mudassir: Baiklah tempat tidurnya dan dia menjadi orang sabar.


Al-Qimayah: Tidak mahu bersumpah untuk selama-lamanya.


Al-Insan: Menjadi orang yang pemurah, bersyukur dan baik penghidupannya.


Al-Mursalat: Diluaskan rezekinya.


'Amma Yatussalun: Menjadi mulia dan masyur kemuliaannya.


An-Nazi'at: Dicabut kesusahan dan sifat khianat dari hatinya.


'Abasa: Dia memberikan zakat dan sedekah.


Al-Takwir: Banyak melancong dan banyak mendapat keuntungan.


Al-Infitar: Dekat kepadanya raja-raja dan pembesar serta mereka menghormatinya.


Al-Mutaffifin: Allah SWT memberikan sifat amanah kepadanya, sifat adil dan menyempurnakan
janji.


Al-Insyiqaq: Ramai anak dan keturunannya.


Al-Buruj: Lepas dari dukacita dan mendapat ilmu. Ada yang mengatakan ilmu yang dimaksud
ialah ilmu nujum.


At-Tariq: Diberi taufik untuk banyak bertasbih.


Al-A'la: Mudah segala urusannya.


Al-Ghasiyah: Naik pangkat atau martabatnya.


Al-Fajr: Diberi pakaian yang cantik-cantik.


Al-Balad: Allah SWT memberikan taufik kepadanya sehingga dia suka membei makan kepada
orang lain, memuliakan anak yatim dan menyayangi orang-orang daif.


As-Syams: Diberikan kepintaran, kecerdikan dan kefahaman.


Al-Lail: Diberi taufik untuk qiyamullail dan terpelihara daripada terbongkarnya rahsianya.


Ad-Dhuha: Dia memuliakan orang-orang miskin dan anak yatim.


Al-Alaq: Dijadikan atau menjadi orang yang tawaduk, fasih dan cantik tulisannya.


Al-Qadar: Panjang umur serta tinggi martabatnya.


Al-Bayyinah: Dengan izin Allah, mendapat pertunjuk di tangannya kaum yang zalim.


Al-Zalzalah: Allah mengoncongkan dengannya tumit orang-orang kafir.
Al-'Adiyat: Mendapat kuda.


Al-Qariah: Menjadi mulia kerana bertakwah dan banyak beribadah.


At-Takasur: Menjadi zuhud dan tidak menumpuk harta.


Al-Asr: Dijadikan orang yang sabar dan mentaati kebenaran. Dan juga dia rugi dalam perniagaan
tetapi akhirnya mendapat keuntungan yang banyak.


Al-Humazah: Dia mengumpul harta yang banyak yang bermanfaat baginya untuk amal-amal
kebajikan.


Al-Fil: Ditolong untuk menentang musuh-musuhnya dan di tangannnya Islam dapat menakluki
kawasan musuhnya.


Al-Quraisy: Dia memberi makan orang-orang miskin dan terjadi hubungan erat di antaranya dan
hamba Allah yang lain.


Al-Ma'un: Berjaya mangalahkan orang-orang yang menentangnya.


Al-Kausar: Banyak kebaikannya di dua negeri.


Al-Kafirin: Diberi taufik untuk menentang orang-orang kafir.


An-Nasr: Allah SWT menolongnya untuk melawan musuh-musuhnya. Bermimpi membaca surat


Al-Nasr juga menandakan dekatnya ajal orang yang bermimpi itu kerana ini merupakan surah
pemberitahuan Rasulullah saw akan dekatnya ajalnya.


Al-Lahab: Sebahagian orang munafik memusuhinya tetapi akhirnya dikalahkan oleh Allah


Al-Ikhlas: Mendapat kesenangan, mulia dan terpelihara akidahnya. Menurut satu pendapat sikit
keluarganya, tetapi senang hidupnya. Ada yang mengatakan bermimpi membaca surat ini
menunjukkan dekatnya ajalnya.


Al-Falaq: Allah SWT memeliharanya daripada kejahatan manusia dan jin, daripada gangguan
binatang dan dengki manusia.


Al-Nas: Selamat daripada gangguan syaitan dan tenteranya.


*Selamat beramal...
(*_*)